Generation of parabolic pulse in a dispersion and nonlinearity jointly engineered silicon waveguide taper

Chao Mei, Jinhui Yuan*, Feng Li, Binbin Yan, Xinzhu Sang, Xian Zhou, Qiang Wu, Kuiru Wang, Keping Long, Chongxiu Yu

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

4 Citations (Scopus)
8 Downloads (Pure)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Generation of parabolic pulse in a dispersion and nonlinearity jointly engineered silicon waveguide taper'. Together they form a unique fingerprint.

Physics