Sol-gel silica coated optical fiber sensor for ammonia gas detection

Dejun Liu, Arun Kumar Mallik, Wei Han, Fangfang Wei, Lei Sun, Jinhui Yuan, Chongxiu Yu, Gerald Farrell, Yuliya Semenova, Qiang Wu

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Sol-gel silica coated optical fiber sensor for ammonia gas detection'. Together they form a unique fingerprint.

Material Science