Transforming Multidisciplinary Customer Requirements to Product Design Specifications

Xiao-Jie Ma, Guofu Ding, Sheng-feng Qin, Rong Li, kai-yin Yan, Shou-ne Xiao, Guang-wu Yang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

9 Citations (Scopus)
69 Downloads (Pure)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Transforming Multidisciplinary Customer Requirements to Product Design Specifications'. Together they form a unique fingerprint.

Computer Science